Protetická stomatologie se zabývá rekonstrukcí chrupu. Dělíme ji na fixní a snímací.

A) Fixní protetika
1. samostatné korunky
Korunky zhotovujeme buďto z ochranných důvodů, když chceme zabránit zlomení endodonticky ošetřeného zubu nebo z důvodu estetického, častokrát pro nevhodný tvar nebo postavení zubů ve viditelném úseku chrupu, pro jeho neestetické zbarvení a různé další příležitosti.
Korunka vzniká obroušením zubu ze všech stran o požadovanou tloušťku, která závisí od typu použitého materiálu korunky a následného otisku, na základě kterého laborant vyrobí požadovanou korunku.
V esteticky exponovaném úseku chrupu se někdy zhotovují jen fazety, v tomto případě se brousí jen přední ploška zubu a ta zadní (patrová) zůstává zachována.

V čase mezi obroušením zubu a nasazením korunky se nasazují korunky provizorní. A tak se nemusíte bát, že pokud Vám obrousíme jedničku, budete 10 dní chodit s nehezkým pahýlem.

2. fixní můstky
Již název napovídá, že jejich úlohou je nahradit chybějící zuby, k jejich zhotovení jsou potřeba i zuby pilířové. Rozsah můstku závisí na stavu pilířových zubů a jeho budoucího zatížení žvýkáním. Vždy je tedy individuální, pečlivě zhodnocený lékařem.
Jeho výroba je prakticky stejná jako u samostatné korunky, ale broušení je samozřejmě o něco delší.

3. implantáty
Nahrazují chybějící zuby bez potřeby broušení zubů sousedních. Po zhojení rány po vytržení zubu (alespoň 3-4 měsíce) nastává fáze implantace, kdy se do kosti vpraví „šroubek, tzv. fixtura, po jejím zhojení (další 3-4 měsíce) se již může zhotovit nástavba v podobě korunky.
Implantáty na naši klinice nezhotovujeme, máme ale spolupracující kliniku, kde se o Vás lékaři rádi postarají.

B) Snímací protetika

Pokud je množství ztracených zubních tkání již vysoké a z nějakého důvodu nebudeme tyto zuby nahrazovat implantáty, možností je i snímací náhrada.
Ta může být částečná nebo celková. Existuje velké množství druhů protéz, o tom konkrétním pro Vás rozhodne lékař ve spolupráci s laborantem.
O náhradu je nutné pečlivě se starat, denně čistit kartáčkem, na noc ponořit do skleničky s čistící tabletou. První týden po odevzdání protézy je ale nutno s ní i spát, aby byly odhaleny případné chyby v jejím rozsahu, které se pak rychle napraví.