Nejelegantnější náhradu ztracených zubů poskytují dentální implantáty. Zhotovení této náhrady chybějícího zubu nebo zubů se skládá ze dvou chirurgických a jedné protetické fáze.
V první fázi chirurgické je zavedena do kostního hřebene kovová fixtura, která se pak následně hojí v průměru tři měsíce. Obnažení fixtury a práce s okolními měkkými tkáněmi je pak fáze chirurgie číslo dva. Záhy ji následuje fáze protetická, na konci které vznikne definitivní korunková náhrada ztracených zubů. 

Cena dentálního implantátu je ve velké míře závislá od výchozího stavu co se týče nabídky:
- kostních struktur
- pevných měkkých tkání

Jelikož je potřeba náhrady ztraceného zubu mnohdy spojena s masivní destrukcí okolních tkání, liší se výsledná komplexní cena od rozsahu nutného doplnění těchto tkání, tzv. augmentace tkání. Veškeré podrobnosti, týkající se průběhu zákroků a jejich cen, s Vámi ochotně a předem projedná ošetřující lékař.